உன் நினைவுகளையும்..!

பெண்ணே..!
உன்னை காதலித்த
பாவத்திற்காக
என் இதய
நீதிபதி,
ஆயுள் தண்டனை
தந்தது
என்னோடு சேர்த்து
உன் நினைவுகளையும்
சுமக்க சொல்லி..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template