தீப ஒளியாக..!

ஒரு கார்த்திகை
திருநாளில்
நீ
எண்ணெய் ஊற்றி
விளக்கேற்றினாய்..!
உன் பிம்பத்தை
என் இதயத்தில்
ஏற்றினேன்
தீப ஒளியாக..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template