முதல் முறையாக..!

முதல் முறையாக
உன் மடியில்
தலை வைத்து
படுக்க வேண்டுமென்ற போது
ஏன் என்று கேட்டாய்..!

அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை
காதலி மடியில்
படுத்து உறங்க வேண்டுமென்பது
என் ரொம்ப நாள் ஆசை
அது உன் மடியாயிற்று..!
அவ்வளவு தான்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template