நம்பிக்கையில் தான்..!

அன்பே,
நம் பிரிவை நான்
தாங்கி கொண்டிருப்பதன்
காரணம்
நீயும் அதை
எண்ணி வருந்துகிறாய்
என்ற நம்பிக்கையில் தான்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template