புனிதமாகும்..!

மனசாட்சி இருந்தால்
ஒருமுறை, என்னோடு
இருந்த நாட்களை
நினைத்து பார் உன்
கண்களில் இருந்து
ஒருதுளி விழுந்தாலும்
போதும் என் காதல்
புனிதமாகும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template