பதிவு செய்ய..!

அன்பே..!
உன் வரவை எதிர்நோக்கி
இமை இமைக்காமல்
என் விழிகள்
காத்து கிடக்கின்றன..!
உன் பிம்பத்தை
படமெடுத்து
என் இதயத்தில்
பதிவு செய்ய..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template