கத்தி

உன் கத்தி விழியால்
என்னை கட்டி
போட்டு விட்டாயே?
நான் என்ன, உலர்ந்த என் கன்னம்
நனைய முத்தமா கேட்டேன்..!
உன் கை பிடித்து
பூமிக்கு அந்த பக்கம்
செல்லவா கூப்பிட்டேன்..!
உன் நினைவுகள்
என் இரவை பட்டம்பூசியாய்
அலங்கரிக்க தானே ஆசைபட்டேன்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template