ஜென்ம பாவம்..!

உன் இமைகளால்
என்னை தாங்கினால் 
என் ஆயுள் கொஞ்சம் நீளுமடி..!

உன் இதயத்தில்
என்னை ஏந்தினால்
இரவுகள் எனக்கு இல்லையடி..!

உன் வியர்வை வாசத்தில்
என்னை நனைத்தால்
என் ஜென்ம பாவம் நீங்குமடி..! 

அன்பே..!
வெட்கம் விட்டு சொல்கிறேன்
எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template