கர்ம வீரர் காமராஜர் கவிதை

கல்வி கண் திறந்த கர்ம வீரர் நீ..!
தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட
தன்னலமில்லா தலைவன் நீ..!
பட்டம் வாங்காமல் உலகை
பகுத்தறிந்த பட்டதாரி நீ..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template