சுமந்தேன்..!

அவள்
என்னை வெறுத்த
பின்னாலும்
நான் ஏன்
அவளை
நேசிக்கிறேன்
தெரியுமா..?


ஏனென்றால்
அவள் தாய்
அவளை வயிற்றில்
சுமந்தாள்..!

ஆனால்
நானோ
அவளை
இதயத்தில்
அல்லவா
சுமந்தேன்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template