வேண்டாம் பெண்ணே

"நீ பார்க்கும் பார்வையும்,
சிரிக்கும்  சிரிப்பும்,
நீ என்னை காதலிக்கிறாய்
என்பது புரிகிறது !!

வேண்டாம் பெண்ணே..

மீசை கூட முளைக்காத
வயதில்,
என்னால் தாடி
வளர்க்க முடியாது"

By
LKG Last Bench Boy

Shaifabca

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template