நட்பு..!

Tamil Natpu kavithai
பழகும் முன்
தனிமை
பழகிய பின்
இனிமை
பிரிவு என்பதோ
கொடுமை
பிரிந்தால் தான்
தெரியும்
என் அருமை

இப்படிக்கு
நட்பு..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template