காதல்..!

கவிதையே
அறியாத என்னை
கவிஞனாய்
மாற்றியது காதல்..!

                      Kavai Vivek
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template