தேவதை பிறந்த நாள்..!

Pirantha naal Valthu Kavithaigal
இன்று உனக்கு
பிறந்த நாள்
மட்டும் அல்ல
இந்த உலகுக்கு
தேவதை வந்த
நாளும் கூட..! 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template