நண்பர்கள் தின கவிதை

Nanpargal Thina Kavithai
நத்தைக்கு வீடு
தன் முதுகினில்
நம் நட்புக்கு கூடு
என் நெஞ்சினில்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template