என் நட்பு..!

நண்பர்கள் தின வாழ்த்து கவிதைகள்
உன் கையளவு
இதயத்தில்
கடலளவு
என் நட்பு..!
              Kavai Vevek
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template