பெருமையை சேருங்கள்..

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்ன்பினால் இறைவன் அவன்
சேர்த்த நீங்கள்
தாழ்வு மனப்பான்மையை
ஒதுக்குங்கள்...
பொறுமையை வளருங்கள்...
பெருமையை சேருங்கள்...
வாழ்க அன்புடன்...!!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template