மலர்மாலையாய்..

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்ன்பை
மலர்மாலையாய்

உறவை
பூச்செண்டாய்

ஏந்தி தொடரும்
உங்கள்
தொடர்
பயணம்
முடிவில்லா
இன்ப பயணமாக
மாற

வாழ்த்துகின்றோம்...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template