அன்பு எனும்..!

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்ங்கெங்கோ
பிறந்த நீங்கள்
திருமணம் எனும்
பாதை வழியாக
அன்பு எனும்
தொடர்வண்டி
ஓட
- அதில்
ஏறி முடிவில்லா
தேனிலவு
காணுங்கள்...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template