எழில்மிகும் சோலையாய்...

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்ரு வேறு
செடிகளாய்

வளர்ந்த
உங்கள் வாழ்வில்

திருமணம் எனும்
ஒற்றை வேரில்
உறவு எனும்
பூ
பூத்து
அன்பு எனும்
காய்
காய்த்து
மகிழ்ச்சி எனும்
கனி
தந்து
எழில்மிகும்
சோலையாய்

வாழ
வாழ்த்துகின்றோம்
...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template