ஊடல் + கூடல் = காதல்!!!

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்னிமையை ஒதுக்கி
வெறுமையை பதுக்கி
அன்பை பகிர்ந்து
வாழ்க்கையை உணர்ந்த
நீ + நீ = நீங்கள்
ஊடல் + கூடல் = காதலுடன்
வாழ வாழ்த்துகிறோம்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template