கவிதை ..!

Puthu kavithai
ஒரு வார்த்தை
கவிதை கேட்டால்
"பொருக்கி" என்பேன்..!

அன்பே !
நீ என்னை திட்டிய
வார்த்தைகள் எல்லாம்
கவிதை தான்
எனக்கு..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template