நீதிபதி..!

அன்னையர் தின கவிதைகள்
அம்மா..!

குற்றங்களை
மன்னித்து
தண்டனையே தராத
ஒரே நீதிபதி

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template