ஒவ்வொரு பிறந்தநாளிலும்

காதலி பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதைகள் வ்வொரு
பிறந்தநாளிலும்
நீ இன்னும்
மெருகேருகின்றாய்..!
மிளிருகின்றாய்..!
அமாவாசைக்கு 
பிறகு
மிளிரும் 
நிலவு போல..! 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template