பிரம்மனுக்கு..!

pirantha naal valthu kavithaigal
உன்னை
அற்புதமாய்
படைத்ததற்காக
வாழ்நாள்
சாதனையாளர் விருது
பிரம்மனுக்கு..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template