நீ மட்டும்..

காதலி பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதைகள்நீ பிறந்ததால் தான்
என்னவோ !!
உலகம்
இன்னும்
அழியாமல்
உள்ளது...
நீ மட்டும் வாழ்ந்து
முடிக்கட்டுமே என்று...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template