அதிசய நாள்..!

காதலி பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதைகள்நீ பிறந்த
அந்த நாளைக் கண்டு
மற்ற நாட்களெல்லாம்
பொறாமை கொள்கின்றன...


அந்த அதிசய நாள் 
நாமாக இல்லையே என்று..!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template