விடுமுறை..!

pirantha naal valthu kavithai
என் காதல் பள்ளிக்கு,
கற்பனை புத்தகங்களுக்கு,
உன் பிறந்த நாள்
மட்டுமே
அரசு விடுமுறை 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template