நனைத்து விட்டதே..!

kadhalar Dina kavithai
இந்த காதல்
எவ்வளவு வியப்பானது
என்னையும் கூட
கண்ணீரினால் 
நனைத்து விட்டதே..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template