கதை..!

காதலர் தின கவிதைகள்
பெண்ணே!
நான்  பார்க்கும் பார்வைக்கு பொருள் என்ன?
நான் பேசும்  வார்த்தைக்கு பதில் என்ன?
நீ உதிர்க்கும் சிரிப்புக்கு விலை என்ன?
நான் கொடுத்த மடலுக்கு உன் நிலை என்ன?
என் ஆசை புரியாமலிருக்க சிலையா என்ன?
எனை வெறுக்க நீ சொல்லும் கதை தான் என்ன?

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template