இந்த காதல் மட்டும்..!

காதல் கவிதை..!

காதல் ஓவியம்..!

காதல் தோல்வி கவிதை..!

உன்னை விட சிறந்ததாய்..!

மறந்து விட்டேன் என்னை..!

தபு சங்கர் கவிதை..!

வண்ணத்துப் பூச்சி..!

உட்கார்ந்திரு..!

தேவதை பிறந்த நாள்..!

சுதந்திரம்..!

சுதந்திர தின கவிதை

நட்பு..!

மெல்லினம்..!

கண் மூடியே..!

என் நட்பு..!

காதல்..!

நண்பர்கள் உண்டு..!

நண்பர்கள் தின கவிதை

முதல் முத்தம்..!

என் கவிதை நீ..!

கண்டுகொண்டேன்..!

பூக்கள்..!

காதல் கவிதை..!

மௌன பூகம்பம்..!

பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை

பிரம்மனுக்கு..!

விடுமுறை..!

காதலர் தின கவிதை

அறிவுரை தான்..!!

ஊடல் + கூடல் = காதல்!!!

பெருமையை சேருங்கள்..

உல்லாச பறவைகள்...!!

மனமாற வாழ்த்துகிறோம்..!!

பூக்கள் போடுங்கள்..!!

மேகம் வாழ்த்தும்..

அன்பு எனும்..!

வாழ்க நல்ல மணமுடன்...!!!

காலமெல்லாம்..

வந்து வாழ்த்தட்டும்..

எழில்மிகும் சோலையாய்...

நிலவுக்கே..!

மலர்மாலையாய்..

வாழ்த்துக்களை சுமந்து..

ஊர் போற்ற வாழ..

புன்னகை பூக்களாக..!

புதுமை பூக்களாய்..

வாழ்த்தட்டும்..

நீ மட்டும்..

ஐயோ !!

ஒவ்வொரு பிறந்தநாளிலும்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template