வெற்றி..!

முயற்சி செய்யாமல்
சோம்பேறியாக
இருப்பவனை விட
முயற்சி செய்து
தோல்வி அடைபவன்
ஆயிரம் மடங்கு மேல்
கண்டிப்பாக
அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம்..!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template