என்னா கொடுமை சார் இது..!

பெண்ணே!!
உன்னை பற்றி 
கவிதை எழுத 
என்னை கிழித்தால்
முணுமுணுக்கும் என் இதழ்
அதை நீ படிக்க 
கையில் வாங்கியதும் 
சிலிர்க்கின்றது என் தேகம்
மோகத்தில்..!
கவிதை மொக்கையென 
நீ சொன்னால்
எழுதியவன் 
தற்கொலை செய்யாமல்
என்னை கொலை செய்கின்றான்
அடுத்த கவிதை எழுதும்
ஆர்வத்தில்..!
என்னா கொடுமை சார் இது..!

இப்படிக்கு
நோட் பேப்பர்... 

பொடியன்: அநியாயம் தான்.. என்ன செய்ய..?
  

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template