குட்டி பையன்..!!

ஹலோ, இன்னைக்கு என் குட்டி பையன்
ஸ்கூல்க்கு வரமாட்டன்.ஏன்னா 
அவனுக்கு உடம்பு சரி இல்ல....

டீச்சர்: OK...நீங்க யாரு
பேசுறீங்க?


LKG Boy: நானா... நா... நா
எங்க அப்பா பேசுறேன்....

குழந்தைகளுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template