அதிர்ச்சியில்..!

சோக கவிதைகள்
நீ கொடுத்த 
இன்பத்தால்
வாழவே விரும்பாத
என் இதயம்  
துடிக்கத் தொடங்கியது
அன்று முதல் 
ஆசையில்..!
ஏனோ 
நீ பிரிந்த 
துக்கத்தில்
வாழ்வையே விரும்பிய
என் இதயம்
நேற்று தான் 
நின்று போனது 
அதிர்ச்சியில்..!
எல்லாமே உன்னால் 
தான் பெண்ணே..!

பொடியன்: தம்பி வருத்த படாதேல..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template