ரோஜாக்களின் கண்ணீர்..!

காதலர் தின கவிதைகள்ன்பே 
நீ உபயோகிக்கும் 
பன்னீர் 
வாசனையானதென்று
நீ அறிவாய்..!
ஆனால்
அது
ரோஜாக்களின்
என்பதை 
எப்போது அறிவாய்..! 

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template