தமிழ் கவிதை கருவிலேயே..!

காதலர் தின கவிதைகள்
பெண்ணே..!
நீ வெட்டியெறிந்த 
நகங்களிலும் கூட 
குட்டி குட்டி நிலவு
தெரிகிறதே
என் கண்களுக்கு..!
ஆனாலும் 
எட்டி பிடிக்கும்
தொலைவில் தான்
நீ இருந்தாலும்
உன் கத்தி இமைகள்
குத்தி விடுமோ
என்கின்ற பயத்தில்
என் ஆசைகளெல்லாம்
அழிந்தே போகின்றன
கருவிலேயே..!

பொடியன்: நீ குத்திடுவியோனு தான அவ பயப்படனும்..!

  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template