பூஸ்ட் விளம்பரம்

MS DHONI's
Son : அம்மா! அம்மா! அப்பா பாரு
சிக்ஸர் சிக்செரா  அடிக்கிறாரு..

MS DHONI's
Wife : அது மேட்ச் இல்லடா செல்லம்,
"பூஸ்ட்" விளம்பரம்.......!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template