பாண்டிங் & லீ

பாண்டிங் : யா!..ஜெயிச்சுட்டோம் ஜெயிச்சுட்டோம்...
கப் நமக்கு தான்....

லீ : கேப்டன் தூங்குனது போதும்
ஆஸ்திரேலியா வந்துடுச்சு எந்திரிங்க..
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template