மரண மொக்கை

மரண மொக்கை :
         ஒரு பையன் ஸ்கூல்
ரீ-ஒப்பன் ஆகியும் ஸ்கூலுக்கு
போகவே மாட்டேன்றான்...
ஏன் தெரியுமா?
ஏன்னா அவன் காலேஜ் படிக்கிறான்.........


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template