யார் அழகு..!

காதலர் தின கவிதைகள்
ன் பல நாள் 
ஆசைகளில் ஒன்று  
நிலவின் அருகில் 
உன்னை வைத்து 
யார் அழகு என்பதை 
பார்க்க வேண்டுமென்று..!
ஆனால்
உன்னை வைத்து விட்டு 
நிலவை எங்கே போய் 
நான் தேட..!  

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template