கல்லெறிந்தால்...

ருவன் உன் மீது
கல்லெறிந்தால்
நீ அவனை
பூச்செண்டால் எறி...

திரும்பவும் எறிந்தால்
பூந்தொட்டியால் எறி...

கல்லெறிந்தவன்
காணாமல் போகட்டும்...

பொடியன்: சரியாகச் சொன்னாய்..

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template