உன்னை கண்டதால்...

காதலர் தின கவிதைகள்
தெருவோர
செடிகளுக்குள்
ஒரே சலசலப்பு
உன்னை
கண்டதால்...
இந்த
அழகான
பூ
எந்த
செடியில்
பூத்ததென்று..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template