நேற்று இன்று நாளை...

சோக கவிதைகள்
நேற்று
நான் உன் கைபிடித்து
நடக்கும் போது
நமக்குள் மனபொருத்தம்
நல்ல இருக்குனு
என் நண்பர்கள்
சொல்வதை கேட்டு
சந்தோசப் பட்டேன்...
இன்று
நீ இன்னொருவன்
கைபிடித்து நடக்கும் போது
ஜோடி பொருத்தம்
அருமையா இருக்குனு
ஊர் சொல்வதை
கேட்டு வருத்தபடுகிறேன்
நாளை
என்ன பொருத்தம்
என்ன வடிவில்
வரபோகின்றதோ என்று...

இது தான் காதலா..?

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template