கெடுத்து விட்டனவே..!

ன் 
உள்ளாடைகள் மேல்
வருத்தம் தான் 
எனக்கு..!
உரசிட நினைத்தேன்
அந்த இடங்களில்
எல்லாம் நான்..!

அந்த ஆசையை
கெடுத்து விட்டனவே..!  

பொடியன்: அது மட்டும் தான
வேற எதாவது ஆசை உண்டா?  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template