நீ நனையாதே...

காதலர் தின கவிதைகள்
ழை பெய்யும் போது
நீ நனையாதே...
நனைந்தால் உன் அழகு
கரையக் கூடும்
என்பதற்காக இல்லை
உன் வியர்வை வாசம் கலந்த
மழை நீர் சங்கமிக்கும்
சமுத்திரத்தில் மீன்களுக்கும்
காதல் வருகின்றது
மீன்கள் மேல் அல்ல...
உன் மேல்...

அப்போ என் கதி?

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template