வலிக்க கூடும்..!

காதலர் தின கவிதைகள்
வேகமாக நீ நடக்காதே..

வேகமாக நீ 
நடக்கும் போது 
உன் மீது தென்றல்
மோதுவதால்
உனக்கு வலிக்க கூடும்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template