சுகத்தில்...

காதலர் தின கவிதைகள்
ழுதான
Keyboard'டும் கூட
சுகமான ராகம்
தந்தது
உன் விரல் தொட்ட
சுகத்தில்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template