கற்று கொடுத்திருக்கின்றாய்..!

காதலர் தின கவிதைகள்
நீ நாற்காலியில்
அமர்ந்து
காலுக்கு மேல்
கால் போட்டு
காலாட்டும் போது
உன் கால் விரல்களை
நான் உற்று கவனிப்பதை
கவனித்த விரல்களும்
வெட்கத்தில் தலை
குனிந்தன...

இருந்தாலும்
உன் உடல்
அங்கங்கள்
ஒவ்வொன்றிற்கும்
நீ வெட்கப்பட
கற்று
கொடுத்திருக்கின்றாய்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template