வியர்வை வாசனை..!

காதலர் தின கவிதைகள்
நேற்றிலிருந்து
உன் மேல்
புது வாசம்
வருவதாக
சொன்னார்கள்
அம்மா ...

Body Spray
என்றால்
வாங்கி
வர சொல்லி
அடம் பிடித்தாள்
தங்கை...

சொல்
அன்பே!!
எந்த கடையில்
கிடைக்கும்
உன்
வியர்வை
வாசம்...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template